Till Gudrun Perssons minne

Harmonis kulturstipendium till
Gudrun Perssons minne

Du har möjlighet att komma med förslag på person/er att som du tycker ska få Harmonis årliga Kulturstipendium. Kandidater måste uppfylla nedanstående kriterier för att komma med i urvalet. Senast 15 augusti varje kalenderår ska förslag ha inkommit till kulturstipendium@harmoni.nu

Kriterier

· Uppmuntran och belöning till person/er som utmärker sig här och nu. Kan vara såväl ”up and coming” som etablerad

· Personen/erna ska ha en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst), litteratur

· Personer som är avlönade för sina kulturella prestationer kan ej nomineras. Inte heller aktiva körmedlemmar i Manskören Harmoni samt jurymedlemmar

·  Stipendiesummor:
1 person = 5.000 kr.
2 personer som har koppling till varandra = 6.000 kr.
3 personer som har koppling till varandra = 9.000 kr.
En grupp på 4 eller fler personer=10.000 kr.

·  Stipendiet delas årligen ut vid Harmonis sponsorevent under november månad

·  Stipendiegruppen samlas årligen en första gång vid körårets start under augusti för att påbörja arbetet med att utse årets stipendiat/er

Beslutande organ

  • Kristina Öster Kulturchef Lindesbergs Kommun
  • Stefan Jansson Teaterpedagog Kulturskolan Lindesberg
  • Rickard Larsson Dirigent Manskören Harmoni
  • Christian Kokvik Ordförande Manskören Harmoni
2023 års kulturstipendium gick till Willboda som deltog på länk
Sven Carlsson fick 2023 ett hedersomnämnande.
2022 års stipendiat: Kazue Ikeda
2020/2021 års stipendiat: Arne Johnsson.
På bilden: Roland Hellsing och Stefan Jansson

2020/2021 års stipendiat: Bergslagens Spektakelteater
På bilden: Roland Hellsing, Björn Johansson och Rickard Larsson

2019 års stipendiat: Chris Kläfford


Roland Hellsing, Rickard Larsson, 2018 års stipendiat: Anya Blom och Stefan Jansson


Rickard Larsson tillsammans med 2017 års stipendiat: Polina Djusembeyeva