Hem

Bäste Capricebesökare

Vi nödgas på nytt att flytta Capricen av flera skäl.
Inte minst med tanke på att vi vill att samtliga i vår publik ska känna sig helt trygga beträffande smittorisk och bedömer att situationen kommer att vara säkrare i april 2022 då merparten kommer att vara fullt ut vaccinerade.

Nytt datum är lördag 23 april 2022.
Den/de Capricebiljetter som är inköpta till Caprice 2020 gäller vid ovanstående datum.

Förbeställ dryck m.m.
Underlätta inköp av dryck i pausen genom att förbeställa.
Du behöver då bara visa upp ditt värdebevis.
Förbeställningar gör du via Tickster.com alt. på Blombergska Bokhandeln. Du kan även förbeställa parkering och garderob.

Länk till biljettköp: Capricebiljetter via tickster.com

Sammandrag Caprice 2019