Kulturstipendium

Harmonis kulturstipendium till
Gudrun Perssons minne

Du har möjlighet att komma med förslag på person/er att som du tycker ska få Harmonis årliga Kulturstipendium. Kandidater måste uppfylla nedanstående kriterier för att komma med i urvalet. Senast 15 augusti varje kalenderår ska förslag ha inkommit till kulturstipendium@harmoni.nu

Kriterier

· Uppmuntran och belöning till person/er som utmärker sig här och nu. Kan vara såväl ”up and coming” som etablerad

· Personen/erna ska ha en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst), litteratur

· Personer som är avlönade för sina kulturella prestationer kan ej nomineras. Inte heller aktiva körmedlemmar i Manskören Harmoni samt jurymedlemmar

·  Stipendiesummor:
1 person = 5.000 kr.
2 personer som har koppling till varandra = 6.000 kr.
3 personer som har koppling till varandra = 9.000 kr.
En grupp på 4 eller fler personer=10.000 kr.

·  Stipendiet delas årligen ut vid Harmonis sponsorevent under november månad

·  Stipendiegruppen samlas årligen en första gång vid körårets start under augusti för att påbörja arbetet med att utse årets stipendiat/er

Beslutande organ
  • Stefan Jansson, teaterpedagog Kulturskolan Lindesberg
  • Rickard Larsson, dirigent Manskören Harmoni
  • Mats Wedell, ordförande Manskören Harmoni
Om Gudrun Persson

Gudrun Persson föddes i februari 1923. Hennes pappa Valdemar var bilskollärare och taxichaufför och mamma Anna var under sin korta levnadstid hemmafru. Mamman dog när Gudrun var endast 13 år gammal och därefter levde Gudrun med sin pappa i Schröders Backe.

Hon utbildade sig inom vården och arbetade först i Lindesberg men fick senare tjänst i Stockholm som läkarsekreterare. Hon bodde i en lägenhet på Östermalm i Stockholm men tillbringade mycket tid i Lindesberg. Gudrun var mycket musik- och konstintresserad och gick gärna på konserter. Konserthuset i Stockholm besökte hon så ofta att vaktmästaren sa ”men fröken Persson, inte ska ni behöva betala varje gång, jag har en pall ni kan få sitta på”.

I början av 2000-talet fick Torbjörn Dahlström i uppdrag av henne att skriva hennes testamente. Bland de föreningar som nämndes i testamentet fanns Manskören Harmoni, där Valdemar varit aktiv. Gudrun dog i februari 2016 i Stockholm och efter Allmänna Arvsfondens godkännande av testamentet kunde boet fördelas enligt Gudruns önskemål. Gudrun är begravd i sin mammas grav på Södra kyrkogården i Lindesberg, och vid begravningen sjöng delar av Manskören Harmoni.

Sedan 2017 delas således årligen ett kulturstipendium ut till Gudrun Perssons minne.

Tidigare stipendiater
2023 års kulturstipendium gick till Willboda som deltog på länk
Sven Carlsson fick 2023 ett hedersomnämnande.
2022 års stipendiat: Kazue Ikeda
2020/2021 års stipendiat: Arne Johnsson.
På bilden: Roland Hellsing och Stefan Jansson

2020/2021 års stipendiat: Bergslagens Spektakelteater
På bilden: Roland Hellsing, Björn Johansson och Rickard Larsson

2019 års stipendiat: Chris Kläfford


Roland Hellsing, Rickard Larsson, 2018 års stipendiat: Anya Blom och Stefan Jansson


Rickard Larsson tillsammans med 2017 års stipendiat: Polina Djusembeyeva