Historia

Historia

Klicka på bilden för att se jubileumsprogrammet 

Starten

Den 9 juni 1911 träffades 9 sångare vid ett sammanträde i Betaniakyrkan i Lindesberg för att
bilda en manskör. Initiativtagare var Karl Mossbäck som utsågs till ordförande och dirigent i
kören. Eftersom samtliga sångare var verksamma i Betaniakyrkan kom kören från början att
tillhöra baptistförsamlingen. I juli 1911 beslöt kören att söka inträde i Örebro läns
sångarförbund. Kören måste då ha ett namn och man beslöt att anta namnet HARMONI
samtidigt som man betonade att medlemmarna skall göra sitt bästa för att uppbära namnet
med heder. Vidare uttalade man att Manskören Harmoni är en fullt fristående förening och
icke sorterar under baptistförsamlingens verksamhetsgrenar.

Redan första året hölls tre konserter som omtalades som lyckade. Under åren fram till 1921
framträdde kören på ett flertal platser i landet bl.a. tre gånger i Stockholm och i Vadstena,
Mjölby, Filipstad och Ludvika. Kören erhåll genomgående god kritik.

Hösten 1911 valdes Wiktor Eliasson till dirigent i kören sedan Karl Mossbäck flyttat från
staden. Eliasson förblev dirigent till sin död 38 år senare. Under hans dirigentskap
utvecklades Harmoni och nådde stora framgångar. Antalet medlemmar i kören ökade
fortlöpande och nådde sin kulmen 1946 med ett medlemsantal på 45 man. Wiktor Eliasson
efterträddes av Erik Ekberg 1949 – 1955 och av Einar Blomberg åren 1955 – 1967 Den senare
blev dock sjuk under de senare åren av sitt dirigentskap, vilket ledde till en ökande kris i
kören. Medlemsantalet sjönk drastiskt och kören inledde därför ett samarbete med Nora
manskör för att hålla verksamheten igång. 1970 genomförde kören en rekryteringskampanj
som gav nya sångare och nya dirigenter (Nils-Olov Ahlin, Robert Haenflein, Per Borin,
Katarina Westlund och Sune Eriksson) avlöste varandra under tiden fram till 1976.

1976 fick kören hjälp av musikskolan i Lindesberg att hitta en ny dirigent. Ann-Christin
Wassberg, musiklärare med kantorsexamen blev den nya ledaren, som tog sig an kören med
stort intresse och stor energi. En viss skepsis hos några av medlemmarna i kören mot hennes
delvis nya metoder och hennes förmenta intrång på det av hävd manliga området, förbyttes
snart mot helhjärtat engagemang för hennes förmåga att led och förbättra kören. Dubbelt så
många körmedlemmar mot tidigare ställde upp på övningarna och antalet sångare ökade
under de närmaste åren från 21 till 33 samtidigt som körens kvalitet märkbart förbättrades.
Denna goda utveckling har bestått genom åren med Ann-Christin. Ann-Christin slutade som
körledare 2009 efter 33 år och då var medlemsantalet drygt 40. Ann-Christin efterträddes av
Lena Svensson som ledde kören 2009-2013 och var den körledare som var först att leda
Capricen i Lindesberg Arena.

Sedan dess leds kören av Rickard Larsson. Intresset att vara med i kören har de senaste åren ökat och varje år tillkommer det förfrågningar från män, företrädesvis i åldrarna 20-40 år, om att få prova på att sjunga med Harmoni.

Av utrymmesskäl på scenen vid Caprice har Harmoni numer satt en gräns på 50 körsångare.

Jubileumsprogrammet 2011

Vad är då manskör i allmänhet och Manskören Harmoni i synnerhet?

De allra flesta medborgare förknippar nog manskörssång med körframträdanden i samband
med Valborgsmässoafton och 1:a maj – körsång med traditionell och något högtidlig
framtoning.

Den traditionella repertoaren skall givetvis alltid finnas med och utvecklas, men
manskörssången har ingen framtid om den inte förnyas med tiden. I samband med Ann-Christin Wassbergs tillträde som dirigent 1976 inleddes utvecklingen mot en anpassning i tiden och idag förknippas nog Manskören Harmoni allra mest med den årligt återkommande Capricen.

Detta har lett till att körens organisation idag mer eller mindre fungerar som i vilket företag
som helst. Dirigenten är den musikaliska ledaren. Styrelsen fattar de övergripande besluten
och under styrelsen jobbar medlemmarna i arbetsgrupper med repertoar, regi, teknik,
marknadsföring, logistik, material och sociala aktiviteter.

Dirigenter

Sedan hösten 2013 är Rickard Larsson dirigent.
Rickard bor i Örebro och arbetar som musiklärare vid Kulturskolan Garnalia i Lindesberg.Tidigare dirigenter
2009 – 2013:  Lena Svensson
1976 – 2009: Ann-Christine Wassberg
1970  – 1976: Nils-Olov Ahlin, Robert Haenflein, Per Borin, Katarina Westlund och Sune Eriksson
1967 – 1970: Kören saknar dirigent
1955  – 1967: Einar Blomberg
1949  – 1955: Erik Ekberg
1911 -1949 : Wiktor Eliasson
1911: Karl Mossbäck

Tidigare körmedlemmar

Ej aktiva Hedersmedlemmar

Almgren Martin
Edstam Anders
Hugosson Bengt-Göran
Svensson Anders
Svensson Lena
Wassberg Ann-Christin
Wassberg Roine

Ej aktiva Veteranmedlemmar

Alm Erik
Andersson Lars
Auer Dietmar
Carlsson Rolf
Eriksson Arne
Gustafsson Jan
Granath Carl-Ove
Johnels Bengt
Lindlöf Bengt
Pagstedt Kjell
Råberg Carl-Johan