Harmony Army

Manskören Harmonis verksamhetsår startar 1 augusti och slutar 31 juli året därpå och medlemskap i Harmony Army är anpassat till verksamhetsåret.

Förmåner som Harmony Army-medlem
Du äger rätt att förköpa biljetter till Capricen ca 1 vecka innan biljetter släpps till allmänheten. Max 4 st. biljetter per medlem.
Biljetter till allmänheten släpps normalt runt 1:a advent.

Du bjuds in till Harmonis årliga sponsorevent som arrangeras under november månad.

Kostnad årsmedlemskap

200 kr per person

Du kan bli medlem på två sätt:
1. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5411-2313 samt maila till info@harmoni.nu och uppge ditt namn, mailadress och mobilnummer.

2. Betala medlemsavgiften i samband med biljettköp på Blombergska bokhandeln i Lindesberg och uppge samtidigt ditt namn, mailadress samt mobilnummer.

Korrespondens med Harmony Army-medlemmar
All korrespondens gentemot Harmony Army-medlemmar sker via mail och i andra hand via mobilnummer.
Det är därför helt avgörande att vi har dina uppgifter och det hjälper oss att hålla medlemsförteckningen för Harmony Army aktuell.

Vid eventuella frågor maila info@harmoni.nu alt. ring Roland Hellsing, 070-5108181